Bro Mälarstad är en bra utgångspunkt för våräventyr på cykel för både stora och små. Här tipsar vi om ett par fina utflykter med olika längd och tema.

En tur till Tibbleviken

För den fågelintresserade, och den som vill klättra i fågeltorn, går turen österut. Rulla längs Nygårds industriområde och sök dig sedan sydöst ut i det grönskande odlingslandskapet längs Upplands Bro-leden. Efter ett antal sköna svängar mellan åkrar, dungar, byar och gårdar letar du dig fram till Ekbacken. En perfekt plats för ett stopp och en picknick innan en kort promenad till fågeltornet i Tibbleviken. Förhoppningsvis finns en och annan sjöfågel att skåda!

En kortare variant på denna tur är att styra hjulen förbi Bro kyrka och Bro Hof mot Broängarnas naturreservat. Detta område sköts av Bro Slott och består av strandängar, hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Här finns ett rikt fågelliv och sällsynta vattenväxer. Inte undra på att området är en del av Natura 2000, ett EU-skydd för naturtyper som är viktiga att bevara.

Turen går mot Ådö-Lagnö via Kvistaberg

Du kanske är mer intresserad av historia – och rymden! Då ska du i stället styra cykeln västerut längs Rösaringsvägen och svänga vänster på Kvistabergsvägen. I änden av vägen finns tre historiska observatorier från tidigt 1900-tal, som tidigare varit filialobservatorium till Uppsala universitet men som numer är museum. Det första observatoriet byggdes av Nils Tamm som var mycket intresserad av astronomi och som ärvt marken av sin far brukspatronen. Sedan 1940-talet är området i Uppsala universitets ägo.

Rutten fortsätter tillbaka till Rösaringsvägen, där du nu svänger västerut till Ådövägen, där tar du vänster. Följ denna väg förbi vackra gårdar, åkrar och skogspartier, förbi Björknäs camping  och Ådö säteri, vars huvudbyggnad troligen har rötter i 1600-talet. Här ute hittar du Ådö-Lagnö naturreservat. Reservatet kännetecknas av ädellövskog och stora bestånd av mistel. Mistlar är fridlysta, så plocka inte. Tack vare stor variation i naturlandskapet trivs både insekter och fåglar här. Den som har tur får se både fiskgjuse och kärrhök.

Här finns en karta över Upplands Bro-leden!

Här finns info om Ådö-Lagnö naturreservat!

 

Foto: Holger Ellgaard, wikimedia commons.

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

Har du också längtan till ett skog- och vattennära boende?

Intresseanmälan